Okena Goto Karato Development Corporation Ltd (#37326)