Nevskaya Agro-Promishlennaya Kompaniya (NAPKO) LLC (#38939)